ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Αγαπητοί γονείς,

Στα πλαίσια της εξ αποστάσεως συνέχισης της εκπαιδευτικής  διαδικασίας λόγω των ειδικών συνθηκών που βιώνουμε, το σχολείο μας με τη συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών ξεκινάει από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 την ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού για όλες τις τάξεις στην ιστοσελίδα του σχολείου μας:

(https://www.7dimchiou.gr/) και στο σύνδεσμο «ΤΑΞΕΙΣ».

Στόχος της όλης διαδικασίας είναι τα παιδιά να διατηρήσουν την επαφή τους με το σχολικό περιβάλλον και τους δασκάλους τους καθώς και την επαφή τους με τα γνωστικά αντικείμενα της τάξης τους.

Όλη η διαδικασία θα γίνεται σε ατομικό επίπεδο από τα παιδιά σύμφωνα με οδηγίες των δασκάλων τους που θα αναρτώνται μαζί με το υλικό που θα επεξεργάζονται σε συνδυασμό με τη βοήθεια τη δική σας όπου χρειάζεται.

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου θα είναι σε συνεχή επαφή μαζί σας σε ώρες που θα σας κοινοποιηθούν από τους ίδιους μέσω των ομάδων στο viber που έχουν δημιουργήσει.

Το σχολείο μας και σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, που ευχόμαστε να ξεπεραστεί γρήγορα και ανώδυνα για όλους μας, προσπαθεί να αξιοποιήσει τα εργαλεία που διαθέτει ώστε να συνεχίσει με συνέπεια το εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό του έργο προς το συμφέρον των παιδιών.

Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σας , που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι απαραίτητη και καθοριστική για την επιτυχία της προσπάθειάς μας.