ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α΄ΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

 

Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των μαθητών στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2020-2021 θα γίνουν από 15 έως και 29 Μαΐου 2020.

Στην Α΄ τάξη εγγράφονται μαθητές που γεννήθηκαν το έτος 2014.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι:

 

  1. Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας, το οποίο έχει εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο πριν την εγγραφή και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης και το γένος της μητέρας.

Προσοχή: Το Πιστοποιητικό θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το Ηλεκτρονικό Σύστημα του  Εθνικού Δημοτολογίου  από το Σχολείο και δε θα προσκομιστεί μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά από τους γονείς.

 

  1. Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  2. Συμπληρωμένο το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) (adym_deltio_kai_fyllo_exetasis_2014)
  3. Αποδεικτικό στοιχείο στο οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας (αποδείξεις ΔΕΗ, Τηλεφώνου, μισθωτήριο συμβόλαιο, κ.λ.π.)
  4. Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου

 

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

 

    ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΟΠΙΝΑΣ