ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των μαθητών στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2022-2023 θα γίνουν από 1 έως και 20 Μαρτίου 2022.

Στην Α΄ τάξη εγγράφονται μαθητές που γεννήθηκαν το έτος 2016.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι:

 

  1. ΑΙΤΗΣΗ 1

 

  1. ΑΙΤΗΣΗ 2

 

  1. Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας, το οποίο έχει εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο πριν την εγγραφή και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης και το γένος της μητέρας.

Προσοχή: Το Πιστοποιητικό θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το Ηλεκτρονικό Σύστημα του  Εθνικού Δημοτολογίου  από το Σχολείο και δε θα προσκομιστεί μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά από τους γονείς.

  1. Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  2. Συμπληρωμένο το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) (Έντυπο ΕΔΩ)
  3. Αποδεικτικό στοιχείο στο οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας (αποδείξεις ΔΕΗ, Τηλεφώνου, μισθωτήριο συμβόλαιο, κ.λ.π.)
  4. Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου
  5. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (13.15΄- 15.00΄ Ή 16.00΄ΜΜ) ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023)

 

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 01/03/2022 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 20/03/2022 ΑΠΟ ΤΙΣ 13.30΄ΜΜ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 14.00΄ΜΜ.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ COVID-19 (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΑΣΚΑΣ, ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ).

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ Ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΝΟΣΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ RAPID TEST 48/ΩΡΟΥ Ή PCR 72 ΩΡΩΝ.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΟΠΙΝΑΣ