ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των μαθητών στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2021-2022 θα γίνουν από 1 έως και 20 Μαρτίου 2021.

Στην Α΄ τάξη εγγράφονται μαθητές που γεννήθηκαν το έτος 2015.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι:

 

  1. ΑΙΤΗΣΗ 1

 

  1. ΑΙΤΗΣΗ 2

 

  1. Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας, το οποίο έχει εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο πριν την εγγραφή και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης και το γένος της μητέρας.

Προσοχή: Το Πιστοποιητικό θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το Ηλεκτρονικό Σύστημα του  Εθνικού Δημοτολογίου  από το Σχολείο και δε θα προσκομιστεί μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά από τους γονείς.

  1. Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  2. Συμπληρωμένο το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) (Έντυπο θα σας δοθεί από το Σχολείο)

6. Αποδεικτικό στοιχείο στο οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας (αποδείξεις ΔΕΗ, Τηλεφώνου, μισθωτήριο συμβόλαιο, κ.λ.π.)

7. Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου

8. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 01/03/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 20/03/2021 ΑΠΟ ΤΙΣ

13.30΄ΜΜ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 14.00΄ΜΜ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ COVID-19 (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΑΣΚΑΣ, ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ)

 

      Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

        ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΟΠΙΝΑΣ