ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΙΟΥ «ΓΙΩΡΓΗΣ ΚΡΟΚΟΣ»

Στο πλαίσιο των δύο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ERASMUS+/Δράση ΚΑ229 2020-2022 που υλοποιεί το 7Ο Δημοτικό Σχολείο Χίου « Γιώργης Κρόκος» με θέμα «Democracy Begins at Home» και «Lets Create our book together», το σχολείο μας ολοκλήρωσε κατά το σχολικό έτος 2021-2022 τον πρώτο κύκλο ανταλλαγής μαθητών με δύο κινητικότητες για κάθε πρόγραμμα.

Ως συντονιστής στο πρόγραμμα «Democracy Begins at Home» το σχολείο μας υποδέχθηκε αποστολές των σχολείων-εταίρων από Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία και Τουρκία από τις 14 έως τις 20 Νοεμβρίου 2021και ταξίδεψε με αντιπροσωπεία 8 μαθητών στο Comiso της Ιταλίας από τις 27 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου 2022.

Ως εταίρος στο πρόγραμμα «Lets Create our book together» το σχολείο μας υποδέχθηκε αποστολές των σχολείων-εταίρων από Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, και Τουρκία από τις 26 Μαρτίου έως τις 2 Απριλίου 2022 και ταξίδεψε με αντιπροσωπεία 6 μαθητών στο Sopot της Πολωνίας από τις 8 έως τις 14 Μαΐου 2022.

Στα πλαίσια της αξιολόγησης του προγράμματος «Democracy Begins at Home»,  κατά τη διάρκεια της εκπόνησης του, πραγματοποιήθηκε επιτόπιος έλεγχος από κλιμάκιο του ΙΚΥ στις 7 Ιουνίου 2022 και πιστοποιήθηκε η ποιοτική και οικονομική αρτιότητα του.

Η προγραμματισμένη ολοκλήρωση των προγραμμάτων έληγε, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τον Αύγουστο του 2022 αλλά λόγω της πανδημίας δεν ήταν εφικτή η πραγματοποίηση όλων των κινητικοτήτων κατά το διάστημα 2020-2022. Με συμφωνία όλων των εταίρων ζητήθηκε και μας παραχωρήθηκε από τον Εθνικό φορέα, παράταση δώδεκα μηνών ώστε να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα όπως αυτό έχει προβλεφθεί από την αίτηση που κατατέθηκε. Επομένως η σχολική χρονιά 2022-2023 θα είναι για το σχολείο μας μία ακόμη χρονιά Erasmus+ με κινητικότητες εκπαιδευτικών και μαθητών στην Πολωνία, την Ιταλία, την Λιθουανία, την Πορτογαλία και την Τουρκία.