ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024-2025

Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των μαθητών στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2024-2025 θα γίνουν από 1 έως και 20 Μαρτίου 2024.

Στην Α΄ τάξη εγγράφονται μαθητές που γεννήθηκαν το έτος 2018.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι:

 

  1. ΑΙΤΗΣΗ 1

 

  1. ΑΙΤΗΣΗ 2

 

  1. Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας, το οποίο έχει εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο πριν την εγγραφή και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης και το γένος της μητέρας.

Προσοχή: Το Πιστοποιητικό θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το Ηλεκτρονικό Σύστημα του  Εθνικού Δημοτολογίου  από το Σχολείο και δε θα προσκομιστεί μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά από τους γονείς.

  1. Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  2. Συμπληρωμένο το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) (Έντυπο ΕΔΩ)
  3. Αποδεικτικό στοιχείο στο οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας (αποδείξεις ΔΕΗ, Τηλεφώνου, μισθωτήριο συμβόλαιο, κ.λ.π.)
  4. Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου
  5. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (13.15΄- 15.00΄ Ή 15.50΄ΜΜ Ή 17.30΄ΜΜ) ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025)

 

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024-2025 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 01/03/2024 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 20/03/2024 ΑΠΟ ΤΙΣ 13.00΄ΜΜ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 14.00΄ΜΜ

 

Όρια Περιφέρειας  7ου Δημοτικού Σχολείου Χίου

Η περιφέρεια του 7ου Δημοτικού Σχολείου Χίου αρχίζει από την οδό Πολυτεχνείου, συμβολή με Πετροκοκκίνου , στο ύψος της ΓΕΧΑ. Παίρνει το δεξιό μέρος της οδού Πετροκοκκίνου, προχωρεί στην οδό Αγίων Αναργύρων (δεξιά πλευρά) και βγαίνει στην οδό Καλοπλύτου. Ακολουθεί  το δεξιό μέρος των οδών Καλοπλύτου – Ριζαρίου – Παπαλίναρη – Αεροπόρου Τσακού – Μιχάλου, φθάνει στη συμβολή με τις οδούς Αγίου Σπυρίδωνος, Αγίου Γεωργίου Ορφανού και Αεοροπόρου Χαλκιά. Ακολουθώντας την  Αεροπόρου Χαλκιά, παίρνει το δεξιό μέρος,  μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ύδρας, την οποία και ακολουθεί μέχρι τη συμβολή με οδό Γιάννη Παπαστεφάνου.  Στο σημείο αυτό ενώνεται με νοητή γραμμή με την οδό Καραμανή. Ακολουθεί τις οδούς Κων/νου Καραμανή, Αγίου Νεκταρίου, Αγίου Σπυρίδωνα, στριβει στην οδό Αριστέας (και τις δύο πλευρές), καταλήγοντας στο τέρμα της  Αγίου Γεωργίου Ορφανού, στη  συμβολή της με τη Μεγάλου Αλεξάνδρου και τη Νίκου Γιαλούρη.  (Η Νίκου Γιαλούρη ανήκει στο 4ο Δ.Σ. από τη συμβολή της με την Αγίου Αλεξάνδρου μέχρι τη συμβολή της με την Αγίου Γεωργίου Ορφανού).  Παίρνει τις περιοχές Φυλακές, Αγ. Αικατερίνης, Αγίου Σπυρίδωνος και Αγίου Γεωργίου Ορφανού. Ακολουθεί την Κων/νου Τρυπάνη από τη συμβολή της με την Αγίου Γεωργίου Ορφανού, στρίβοντας  αριστερά στην προέκταση της Θεοδώρου και αμέσως δεξιά στην Αισχύνη παίρνοντας και τις δύο πλευρές. Από τη συμβολή των  οδών  Ι. Σόδη και Αισχύνη ακολουθεί την Αγίας Κυριακής (δεξιά πλευρά), στρίβει στην  Καυκάλου παίρνοντας μόνο τη  δεξιά πλευρά και καταλήγει στη συμβολή της με τις οδούς Γλύπτη και Ανθεστηρίων.  Κατεβαίνει την Ιουστινιάνη συνεχίζει στην Αγ. Ιακώβου (δεξιά πλευρά ) και εισέρχεται στην Πολυτεχνείου μέχρι τη συμβολή με την  οδό Πετροκοκκίνου.

 

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΟΠΙΝΑΣ