ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στον παρακάτω σύνδεσμο παρατίθεται η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου του Σχολείου μας για το σχολικό έτος 2021-2022.

Πατήστε κλικ στο σύνδεσμο για να διαβάσετε την Έκθεση:


 

year-2021-school-9510026-form-2-synopsis