ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS+

 Το 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου – «Γιώργης Κρόκος» από το σχολικό έτος 2020 – 2021 συμμετέχει σε δύο εκπαιδευτικά προγράμματα στα πλαίσια των δράσεων «Συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων ΚΑ229» του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ 2020 .

Μετά από υποβολή, αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων του σχολείου μας και των σχολείων – εταίρων από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εγκρίθηκε χρηματοδότηση για την εκπόνηση δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων  διάρκειας  24 μηνών το καθένα (Σεπτέμβριος 2020 – Αύγουστος 2022).

Στο πρώτο πρόγραμμα με τίτλο “Democracy Begins at Home” συμμετέχουν σχολεία από την Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και την Τουρκία. Συντονιστής του προγράμματος είναι το 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου με υπεύθυνους για την εκπόνηση του τον διευθυντή της σχολικής μονάδας κ. Τσιροπινά Ιωάννη και την εκπαιδευτικό Αγγλικής γλώσσας κ. Καββάδα Κυριακή.

Στο δεύτερο πρόγραμμα με τίτλο “Let’s Create our Book Together” συμμετέχουν σχολεία από την Ιταλία, την Πολωνία, τη Λιθουανία και την Τουρκία. Συντονιστής του προγράμματος είναι το Σχολείο της Πολωνίας και υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί για το 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου είναι ο διευθυντής κ. Τσιροπινάς Ιωάννης και η εκπαιδευτικός Αγγλικής γλώσσας κ. Καββάδα Κυριακή.

Στα πλαίσια διεξαγωγής των δύο προγραμμάτων και με τη συμβολή των εκπαιδευτικών που αποτελούν την παιδαγωγική ομάδα του προγράμματος, πρόκειται να πραγματοποιηθούν ανταλλαγές επισκέψεων μαθητών, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες βάσει των μέτρων προστασίας από τη covid-19, ή εικονικές κινητικότητες, εκπαιδευτικές δράσεις, εργαστήρια, εκπόνηση αντίστοιχου προγράμματος με τη χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας etwinning και άλλων μέσων. Στόχος είναι η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής ταυτότητας των σχολικών μονάδων και η ενσωμάτωση της χρήσης καλών πρακτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία με απώτερο αντίκτυπο στην τοπική σχολική κοινότητα και την κοινωνία.