Διάφορες Δράσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Αγαπητοί μας μαθητές,   Μέσα σ΄ αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες που πρέπει να λειτουργήσουμε, ξεκινάμε από σήμερα τις εκπαιδευτικές μας δράσεις με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή που μέχρι σήμερα τον χρησιμοποιούσατε κυρίως ως μέσω ψυχαγωγίας στον ελεύθερο […]
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Αγαπητοί γονείς, Στα πλαίσια της εξ αποστάσεως συνέχισης της εκπαιδευτικής  διαδικασίας λόγω των ειδικών συνθηκών που βιώνουμε, το σχολείο μας με τη συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών ξεκινάει από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 την ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού […]