Νέα

Με πρωτιά για το σχολείο μας ολοκληρώθηκε ο Διεθνής Διαγωνισμός Πολύγλωσσο Kamishibai (Concours Kamishibai Plurilingue) 20023-’24. Η τάξη Στ1 του σχολείου μας, υπό την καθοδήγηση των υπεύθυνων εκπαιδευτικών αγγλικής και γαλλικής γλώσσας Βλάση Μ. και Σαχτούρη Κ. και με τη […]
“ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Microbit” ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Ε ΚΑΙ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Κου ΞΥΛΑ ΝΕΣΤΟΡΑ […]