ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ η-ταξη ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ