Συμμετοχή του σχολείου μας σε πρόγραμμα Erasmus+

Από τη φετεινή σχολική χρονιά 2018-2019 και για δύο χρόνια το σχολείο μας έχει ενταχθεί, μετά από αίτησή του,  σε πρόγραμμα Erasmus+ που έχει τίτλο: “LANGUAGE TEACHING”.

Στο πρόγραμμα εκτός από το σχολείο μας, που εκπροσωπεί την Ελλάδα, συμμετέχουν και σχολεία από την Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Τουρκία.