Συμμετοχή του 7ου Δημοτικού Σχολείου Χίου-«Γιώργης Κρόκος» στην Ευρωπαϊκή εβδομάδα κώδικα (Europe #CodeWeek) 8-23 Οκτώβρη 2022

Το σχολείο μας πήρε μέρος στην Ευρωπαϊκή εβδομάδα κώδικα (Europe #CodeWeek), 8-23  Οκτώβρη 2022. Στη δράση, έγιναν δραστηριότητες προγραμματισμού με παιγνιώδη τρόπο. Στο σχολείο ανάλογα με την τάξη έχουν γίνει σειρά τέτοιων μαθημάτων, που προάγουν την υπολογιστική σκέψη των παιδιών.  Για φέτος, παρουσιάστηκαν ενδεικτικά 2 δράσεις.

 

Η μια αφορούσε το “Λαβύρινθο”, ένα παιχνίδι με ήρωες τα “Άγρια πουλιά” (Angry Birds). Πρόκειται για εισαγωγή στον προγραμματισμό με 20 πίστες κλιμακούμενης συνθετότητας και δυσκολίας. Από απλές εντολές μετακίνησης σε επαναληπτικούς βρόγχους, με εύκολο, κατανοητό τρόπο. Σε κάθε πίστα σκοπός είναι το κόκκινο πουλάκι να πιάσει το κακό γουρούνι. Για το σκοπό αυτό τα παιδιά συνθέτουν ένα πρόγραμμα με εντολές σε μπλοκ για να πετύχουν το σκοπό τους.

 

Η δεύτερη δράση για μεγαλύτερες τάξεις, αφορούσε τον προγραμματισμό του Maqueen Robot, μέσω της πλακέτας microbit. Αφού τα παιδιά έχουν εξοικειωθεί με τα βασικά τού microbit, που αποτελεί έναν υπολογιστή  σε μέγεθος μικρότερο από μια πιστωτική κάρτα, προχωρούν σε βασικές αρχές ρομποτικής όπου μέσω του microbit, ελέγχουν το συμβατό ρομπότ Maqueen. Στη συγκεκριμένη δράση προγραμματίσαμε το ρομπότ να πηγαίνει μπρος και πίσω μαθαίνοντας για τη λειτουργία των μοτέρ (δηλαδή της κίνησης από τις 2 ρόδες του).

 

Για τη συμμετοχή αυτή το σχολείο έλαβε βεβαίωση καθώς και το σήμα του “EU Code Week”.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 1