Σύλλογος Διδασκόντων 2020-2021

 • ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΟΠΙΝΑΣ
 • ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΑΡΑΣ

 

 • ΤΜΗΜΑ Α1:
 • ΤΜΗΜΑ Α2:
 • ΤΜΗΜΑ Β1:
 • ΤΜΗΜΑ Β2:
 • ΤΜΗΜΑ Γ1:
 • ΤΜΗΜΑ Γ2:
 • ΤΜΗΜΑ Γ3:
 • ΤΜΗΜΑ Δ1:
 • ΤΜΗΜΑ Δ2 :
 • ΤΜΗΜΑ Ε1:
 • ΤΜΗΜΑ Ε2:
 • ΤΜΗΜΑ ΣΤ1:
 • ΤΜΗΜΑ ΣΤ2:
 • ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ:
 • ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ:
 • ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ:
 • ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:
 • ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ:
 • ΤΜΗΜΑΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ:
 • ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ:
 • ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:
 • ΤΑΞΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ:
 • ΕΔΕΑΥ:
 • ΣΧΟΛΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ: