Β2

23 ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-Α-Β_23_1-5-2020

Β2 τάξη Επαναληπτικές ασκήσεις Γλώσσας 23-3-2020

Β2 τάξη Επαναληπτικές ασκήσεις Μαθηματικών 23-3-2020

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΗΣ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ)

Β2 τάξη Επαναληπτικές ασκήσεις Γλώσσας 24-3-2020

Β2 τάξη Επαναληπτικές ασκήσεις στα Μαθηματικά 24-3-2020

EikastikaA-B_23_3_20

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ)

Β2 τάξη Επαναληπτικές ασκήσεις Γλώσσας 26-3-2020

Β2 τάξη Επαναληπτικές ασκήσεις Μαθηματικών 26-3-2020

Α-Β-Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Α-Β ΤΑΞΗ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ)

Β2 τάξη Επαναληπτικές ασκήσεις Μαθηματικών 27-3-2020

Β2 τάξη επαναληπτικές ασκήσεις στη Γλώσσα 27-3-2020

Υλικό θεατρικής

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ)

Β2 τάξη Επαναληπτικές ασκήσεις Γλώσσας 30-3-2020

Β2 τάξη Επαναληπτικές ασκήσεις Μαθηματικών 30-3-2020

Α-Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΜΟΥΣΙΚΗ)

2ο-ΜΑΘΗΜΑ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-Α-Β_30-3-2020

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ (23 – 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020)

Β2 τάξη Απαντήσεις στις επαναληπτικές ασκήσεις Γλώσσας 23-3-2020

Β2 τάξη Απαντήσεις στις επαναληπτικές ασκήσεις Γλώσσας 24-3-2020

Β2 τάξη Απαντήσεις στις επαναληπτικές ασκήσεις Γλώσσας 26-3-2020

Β2 τάξη Απαντήσεις στις επαναληπτικές ασκήσεις Γλώσσας 27-3-2020

Β2 τάξη Απαντήσεις στις επαναληπτικές ασκήσεις Μαθηματικών 23-3-2020

Β2 τάξη Απαντήσεις στις επαναληπτικές ασκήσεις Μαθηματικών 24-3-2020

Β2 τάξη Απαντήσεις στις επαναληπτικές ασκήσεις Μαθηματικών 26-3-2020

Β2 τάξη Απαντήσεις στις επαναληπτικές ασκήσεις Μαθηματικών 27-3-2020

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ)

Β2 τάξη Επαναληπτικές ασκήσεις Γλώσσας 31-3-2020

Β2 τάξη Επαναληπτικές ασκήσεις Μαθηματικών 31-3-2020

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Β2 τάξη Απαντήσεις στις επαναληπτικές ασκήσεις Γλώσσας 30-3-2020

Β2 τάξη Απαντήσεις στις επαναληπτικές ασκήσεις Μαθηματικών 30-3-2020 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ)  

Β2 τάξη Επαναληπτικές ασκήσεις Γλώσσας 1-4-2020 

Β2 τάξη Επαναληπτικές ασκήσεις Μαθηματικών 1-4-2020

Γυμναστική Μάθημα β-γ ταξη

EikastikaA-ST_AFISA_PagosmiaHmeraPaidikouBibliou 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 

Β2 τάξη Απαντήσεις στις επαναληπτικές ασκήσεις Γλώσσας 31-3-2020

Β2 τάξη Απαντήσεις στις επαναληπτικές ασκήσεις Μαθηματικών 31-3-2020

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ) 

Β2 τάξη Επαναληπτικές ασκήσεις Γλώσσας 2-4-2020 

Β2 τάξη Επαναληπτικές ασκήσεις Μαθηματικών 2-4-2020 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 

Β2 τάξη Απαντήσεις στις επαναληπτικές ασκήσεις Γλώσσας 1-4-2020

Β2 τάξη Απαντήσεις στις επαναληπτικές ασκήσεις Μαθηματικών 1-4-2020

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ) 

Β2 τάξη Επαναληπτικές ασκήσεις Γλώσσας 3-4-2020 

Β2 τάξη Επαναληπτικές ασκήσεις Μαθηματικών 3-4-2020

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Β2 τάξη Απαντήσεις στις επαναληπτικές ασκήσεις Γλώσσας 2-4-2020

Β2 τάξη Απαντήσεις στις επαναληπτικές ασκήσεις Μαθηματικών 2-4-2020

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ) 

Β2 τάξη Επαναληπτικές ασκήσεις Γλώσσας 6-4-2020

Β2 τάξη Επαναληπτικές ασκήσεις Μαθηματικών 6-4-2020

Α-Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗ

3ο-ΜΑΘΗΜΑ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-Α-Β_5_4_2020

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Β2 τάξη Απαντήσεις στις επαναληπτικές ασκήσεις Γλώσσας 3-4-2020

Β2 τάξη Απαντήσεις στις επαναληπτικές ασκήσεις Μαθηματικών 3-4-2020

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΗΣ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ) 

Β2 τάξη Επαναληπτικές ασκήσεις Γλώσσας 7-4-2020

Β2 τάξη Επαναληπτικές ασκήσεις Μαθηματικών 7-4-2020 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Β2 τάξη Απαντήσεις στις επαναληπτικές ασκήσεις Γλώσσας 6-4-2020

Β2 τάξη Απαντήσεις στις επαναληπτικές ασκήσεις Μαθηματικών 6-4-2020

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ) 

Β2 τάξη Επαναληπτικές ασκήσεις Γλώσσας 8-4-2020

Β2 τάξη Επαναληπτικές ασκήσεις Μαθηματικών 8-4-2020

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Β2 τάξη Απαντήσεις στις επαναληπτικές ασκήσεις Γλώσσας 7-4-2020

Β2 τάξη Απαντήσεις στις επαναληπτικές ασκήσεις Μαθηματικών 7-4-2020

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ) 

Β2 τάξη Επαναληπτικές ασκήσεις Γλώσσας 9-4-2020

Β2 τάξη Επαναληπτικές ασκήσεις Μαθηματικών 9-4-2020

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Β2 τάξη Απαντήσεις στις επαναληπτικές ασκήσεις Γλώσσας 8-4-2020

Β2 τάξη Απαντήσεις στις επαναληπτικές ασκήσεις Μαθηματικών 8-4-2020

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ) 

Φυσική Αγωγή Β΄ και Γ΄ (3ο μ )

Β2 τάξη Επαναληπτικές ασκήσεις Γλώσσας 10-4-2020 1

Β2 τάξη Επαναληπτικές ασκήσεις Γλώσσας 10-4-2020 2

Β2 τάξη Επαναληπτικές ασκήσεις Μαθηματικών 10-4-2020

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Β2 τάξη Απαντήσεις στις επαναληπτικές ασκήσεις Γλώσσας 9-4-2020

Β2 τάξη Απαντήσεις στις επαναληπτικές ασκήσεις Μαθηματικών 9 -4-2020

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΑΣΚΑΛΑ κ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

Β δημοτικού πρώτο μάθημα

Β δημοτικού δεύτερο μάθημα

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΑΣΚΑΛΑ κ. ΣΜΑΡΑΓΔΑ 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ_Α-Βτάξη_Πάσχα

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ: (ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ LINK ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ video ΠΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ κ. ΜΑΓΔΑ)   

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ;

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ κ. ΝΕΣΤΟΡΑ 

4ο-ΜΑΘΗΜΑ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-Α-Β_13_4_2020

 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ) 

 

Ιός χωρίς κορώνα 23-4-2020

βιβλίο Ιός χωρίς κορώνα – Γεωργία Καλύβα

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 

Β2 τάξη Απαντήσεις στις επαναληπτικές ασκήσεις Γλώσσας 1 10-4-2020

Β2 τάξη Απαντήσεις στις επαναληπτικές ασκήσεις Γλώσσας 2 10-4-2020

Β2 τάξη Απαντήσεις στις επαναληπτικές ασκήσεις Μαθηματικών 10-4-2020

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ) 

Β2 τάξη Επαναληπτικές ασκήσεις Γλώσσας 27-4-2020

Β2 τάξη Επαναληπτικές ασκήσεις Μαθηματικών 27-4-2020

Α-Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕικαστικάA-B_26_4_20

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 

Β2 τάξη Απαντήσεις στις επαναληπτικές ασκήσεις Γλώσσας 27-4-2020

Β2 τάξη Απαντήσεις στις επαναληπτικές ασκήσεις Μαθηματικών 27-4-2020

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΗΣ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ) 

Β2 τάξη Επαναληπτικές ασκήσεις Μαθηματικών 28-4-2020

Β2 τάξη Επαναληπτικές ασκήσεις Γλώσσας 28-4-2020

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ) 

Β2 τάξη Επαναληπτικές ασκήσεις Γλώσσας 29-4-2020

Β2 τάξη Επαναληπτικές ασκήσεις Μαθηματικών 29-4-2020

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ) 

5ο-ΜΑΘΗΜΑ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-Α-Β_26_4_2020  

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΑΣΚΑΛΑ κ. ΡΟΥΛΑ ΤΣΙΚΟΛΗ (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ) 

Φυσ. Αγ. Β΄& Γ΄τάξη

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 

Β2 τάξη Απαντήσεις στις επαναληπτικές ασκήσεις Γλώσσας 28-4-2020

Β2 τάξη Απαντήσεις στις επαναληπτικές ασκήσεις Μαθηματικών 28-4-2020

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ) 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Β ΤΑΞΗ

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 4 ΜΑΪΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ) 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Α-Β ΤΑΞΗ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β2 ΤΜΗΜΑ

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΗΣ 5 ΜΑΪΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ) 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β2 ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5-5-2020

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΜΑΪΟΥ 2020 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 4-4-2020

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 6 ΜΑΪΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ) 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β2 ΤΜΗΜΑ 6-5-2020

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4 ΜΑΪΟΥ 2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 8 ΜΑΪΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ)  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α-Β

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 5 ΜΑΪΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ)  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Β ΤΑΞΗ

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 ΜΑΪΟΥ 2020 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β2 ΤΜΗΜΑ 5-5-2020

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 7 ΜΑΪΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ) 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β2 ΤΜΗΜΑ 7-5-2020

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ Α-Β ΤΑΞΗ 6-5-2020

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 ΜΑΪΟΥ 2020 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β2 ΤΜΗΜΑ 6-5-2020

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8 ΜΑΪΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ) 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β2 ΤΜΗΜΑ 8-5-2020

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β2 ΤΜΗΜΑ 8-5-2020

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7 ΜΑΪΟΥ 2020 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β2 ΤΜΗΜΑ 7-5-2020

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 11 ΜΑΪΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ) 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β2 ΤΜΗΜΑ 11-5-2020

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α-Β 11-5-2020

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8 ΜΑΪΟΥ 2020  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β2 ΤΜΗΜΑ 8-5-2020

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΗΣ 12 ΜΑΪΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ) 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β2 ΤΜΗΜΑ 12-5-2020

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α-Β ΤΑΞΗΣ 11-5-2020

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 11 ΜΑΪΟΥ 2020  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β2 ΤΜΗΜΑ 11-5-2020

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 13 ΜΑΪΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β2 ΤΜΗΜΑ 13-5-2020

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 12 ΜΑΪΟΥ 2020  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β2 ΤΜΗΜΑ 12-5-2020

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 14 ΜΑΪΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β2 ΤΜΗΜΑ 14-5-2020

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 14 ΜΑΪΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ) 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ Α-ΣΤ ΤΑΞΗ 14-5-2020  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 13 ΜΑΪΟΥ 2020  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β2 ΤΜΗΜΑ 13-5-2020

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 15 ΜΑΪΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ) 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β2 ΤΜΗΜΑ 15-5-2020

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11 ΜΑΪΟΥ 2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 15 ΜΑΪΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ) Νέο Υλικό   

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α-Β-Γ ΤΑΞΕΙΣ 15-5-2020 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 14 ΜΑΪΟΥ 2020  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β2 ΤΜΗΜΑ 14-5-2020

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 18 ΜΑΪΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β2 ΤΜΗΜΑ 18-5-2020

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Α-Β ΤΑΞΗ 18-5-2020

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15 ΜΑΪΟΥ 2020  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β2 ΤΜΗΜΑ 15-5-2020

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΗΣ 19 ΜΑΪΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ) 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β2 ΤΜΗΜΑ 19-5-2020

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 18 ΜΑΪΟΥ 2020  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β2 ΤΜΗΜΑ 18-5-2020

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 20 ΜΑΪΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ) 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β2 ΤΜΗΜΑ 20-5-2020

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 19 ΜΑΪΟΥ 2020  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β2 ΤΜΗΜΑ 19-5-2020

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 21 ΜΑΪΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β2 ΤΜΗΜΑ 21-5-2020

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 20 ΜΑΪΟΥ 2020  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β2 ΤΜΗΜΑ 20-5-2020

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 22 ΜΑΪΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ) 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β2 ΤΜΗΜΑ 22-5-2020

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Β-Γ ΤΑΞΗ 22-5-2020

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 21 ΜΑΪΟΥ 2020  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β2 ΤΜΗΜΑ 21-5-2020

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 25 ΜΑΪΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β2 ΤΜΗΜΑ 25-5-2020

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 22 ΜΑΪΟΥ 2020  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β2 ΤΜΗΜΑ 22-5-2020

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΗΣ 26 ΜΑΪΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ) 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β2 ΤΜΗΜΑ 26-5-2020

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α-Β ΤΑΞΗ 25-5-2020

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Β ΤΑΞΗ 26-5-2020

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25 ΜΑΪΟΥ 2020 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β2 ΤΜΗΜΑ 25-5-2020

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 27 ΜΑΪΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ) 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β2 ΤΜΗΜΑ 27-5-2020

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 26 ΜΑΪΟΥ 2020  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β2 ΤΜΗΜΑ 26-5-2020

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 28 ΜΑΪΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β2 ΤΜΗΜΑ 28-5-2020

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 27 ΜΑΪΟΥ 2020  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β2 ΤΜΗΜΑ 27-5-2020

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 29 ΜΑΪΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ) 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β2 ΤΜΗΜΑ 29-5-2020

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 28 ΜΑΪΟΥ 2020  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β2 ΤΜΗΜΑ 28-5-2020

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ) 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β2 ΤΜΗΜΑ 1-6-2020

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 29 ΜΑΪΟΥ 2020  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β2 ΤΜΗΜΑ 29-5-2020

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΗΣ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ) 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β2 ΤΜΗΜΑ 2-6-2020

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 IOYNIΟΥ 2020 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β2 ΤΜΗΜΑ 1-6-2020

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ) 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β2 ΤΜΗΜΑ 4-6-2020

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ) 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β2 ΤΜΗΜΑ 5-6-2020

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΗΣ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ) 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β2 ΤΜΗΜΑ 9-6-2020

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ) 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β2 ΤΜΗΜΑ 10-6-2020

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ) 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β2 ΤΜΗΜΑ 11-6-2020

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ) 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β2 ΤΜΗΜΑ 12-6-2020

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ) 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β2 ΤΜΗΜΑ 15-6-2020

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ)  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α-Β-Γ ΤΑΞΗ 15-6-2020

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΗΣ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ) 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β2 ΤΜΗΜΑ 16-6-2020

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ) 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β2 ΤΜΗΜΑ 17-6-2020

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ) 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β2 ΤΜΗΜΑ 18-6-2020

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ) Νέο Υλικό

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β2 ΤΜΗΜΑ 19-6-2020

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)  ΓΙΑ ΤΗΝ Β2 ΤΑΞΗ ΣΤΙΣ 27 ΜΑΪΟΥ 2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00΄ – 11.40΄ΠΜ .  ΤΟ LINK (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ) ΘΑ ΣΤΑΛΕΙ ΣΤΑ MAIL ΠΟΥ ΔΗΛΩΣΑΤΕ  Νέο Υλικό