Β2

23 ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-Α-Β_23_1-5-2020

Β2 τάξη Επαναληπτικές ασκήσεις Γλώσσας 23-3-2020

Β2 τάξη Επαναληπτικές ασκήσεις Μαθηματικών 23-3-2020

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΗΣ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ)

Β2 τάξη Επαναληπτικές ασκήσεις Γλώσσας 24-3-2020

Β2 τάξη Επαναληπτικές ασκήσεις στα Μαθηματικά 24-3-2020

EikastikaA-B_23_3_20

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ)

Β2 τάξη Επαναληπτικές ασκήσεις Γλώσσας 26-3-2020

Β2 τάξη Επαναληπτικές ασκήσεις Μαθηματικών 26-3-2020

Α-Β-Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Α-Β ΤΑΞΗ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ)

Β2 τάξη Επαναληπτικές ασκήσεις Μαθηματικών 27-3-2020

Β2 τάξη επαναληπτικές ασκήσεις στη Γλώσσα 27-3-2020

Υλικό θεατρικής

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ)

Β2 τάξη Επαναληπτικές ασκήσεις Γλώσσας 30-3-2020

Β2 τάξη Επαναληπτικές ασκήσεις Μαθηματικών 30-3-2020

Α-Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΜΟΥΣΙΚΗ)

2ο-ΜΑΘΗΜΑ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-Α-Β_30-3-2020

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ (23 – 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020)

Β2 τάξη Απαντήσεις στις επαναληπτικές ασκήσεις Γλώσσας 23-3-2020

Β2 τάξη Απαντήσεις στις επαναληπτικές ασκήσεις Γλώσσας 24-3-2020

Β2 τάξη Απαντήσεις στις επαναληπτικές ασκήσεις Γλώσσας 26-3-2020

Β2 τάξη Απαντήσεις στις επαναληπτικές ασκήσεις Γλώσσας 27-3-2020

Β2 τάξη Απαντήσεις στις επαναληπτικές ασκήσεις Μαθηματικών 23-3-2020

Β2 τάξη Απαντήσεις στις επαναληπτικές ασκήσεις Μαθηματικών 24-3-2020

Β2 τάξη Απαντήσεις στις επαναληπτικές ασκήσεις Μαθηματικών 26-3-2020

Β2 τάξη Απαντήσεις στις επαναληπτικές ασκήσεις Μαθηματικών 27-3-2020

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ)

Β2 τάξη Επαναληπτικές ασκήσεις Γλώσσας 31-3-2020

Β2 τάξη Επαναληπτικές ασκήσεις Μαθηματικών 31-3-2020

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Β2 τάξη Απαντήσεις στις επαναληπτικές ασκήσεις Γλώσσας 30-3-2020

Β2 τάξη Απαντήσεις στις επαναληπτικές ασκήσεις Μαθηματικών 30-3-2020 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ)  

Β2 τάξη Επαναληπτικές ασκήσεις Γλώσσας 1-4-2020 

Β2 τάξη Επαναληπτικές ασκήσεις Μαθηματικών 1-4-2020

Γυμναστική Μάθημα β-γ ταξη Νέο Υλικό

EikastikaA-ST_AFISA_PagosmiaHmeraPaidikouBibliou Νέο Υλικό  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 

Β2 τάξη Απαντήσεις στις επαναληπτικές ασκήσεις Γλώσσας 31-3-2020

Β2 τάξη Απαντήσεις στις επαναληπτικές ασκήσεις Μαθηματικών 31-3-2020

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ) Νέο Υλικό 

Β2 τάξη Επαναληπτικές ασκήσεις Γλώσσας 2-4-2020 Νέο Υλικό 

Β2 τάξη Επαναληπτικές ασκήσεις Μαθηματικών 2-4-2020 Νέο Υλικό 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 Νέο Υλικό 

Β2 τάξη Απαντήσεις στις επαναληπτικές ασκήσεις Γλώσσας 1-4-2020 Νέο Υλικό

Β2 τάξη Απαντήσεις στις επαναληπτικές ασκήσεις Μαθηματικών 1-4-2020 Νέο Υλικό