Β1

23 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΛΩΣΣΑ

23 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

23 ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-Α-Β_23_1-5-2020

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ)

24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΓΛΩΣΣΑ

24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

EikastikaA-B_23_3_20

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ)

26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΓΛΩΣΣΑ

26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Α-Β-Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Α-Β ΤΑΞΗ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ)

27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΓΛΩΣΣΑ

27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Υλικό θεατρικής

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ)

Α-Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΜΟΥΣΙΚΗ)

30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΓΛΩΣΣΑ

30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2ο-ΜΑΘΗΜΑ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-Α-Β_30-3-2020

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ)

ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΓΛΩΣΣΑ

ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ) 

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΓΛΩΣΣΑ

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Γυμναστική Μάθημα β-γ ταξη Νέο Υλικό

EikastikaA-ST_AFISA_PagosmiaHmeraPaidikouBibliou Νέο Υλικό  

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ) Νέο Υλικό  

2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΓΛΩΣΣΑ Νέο Υλικό  

2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Νέο Υλικό  

2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 Παιχνίδι με τα μαθηματικά Νέο Υλικό

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΩΣ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Νέο Υλικό   

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ